صفحه اصلی > معرفی کارشناسان واحد > کاهش خطر بلایا 

 

 

·         نظارت و پایش کلیه ی برنامه های کاهش خطر بلایا و اموزش و نظارت بر مراکز (حضوری و غیر حضوری از طریق سامانه سیب)

 

·         بررسی ایمنی سازه ای، غیر سازه ای و عملکردی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی

 

·         بررسی، نظارت، و تحلیل شاخص های برنامه دارت در سامانه سیب

 

·         تهیه و تنظیم چارت فرماندهی حادثه در ستاد مرکز بهداشت و نظارت بر تهیه این چارت در مراکز شهری و روستایی

 

·         شاخص گیری سه ماهه و سالیانه و ارسال آن به معاونت بهداشتی

 

·         آموزش درون بخشی و برون بخشی  در زمینه بلایا

 

·         شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و همچنین ارسال گزارش فعالیت های انجام شده به فرمانداری

 

·         برگزاری کارگاه آموزشی برنامه های کاهش خطر بلایا  برای پرسنل جدیدالورود و بازآموزی سالیانه برای پرسنل شهری و روستایی

 

·         همکاری با هلال احمر، شهرداری، فرمانداری و اورژانس 115 در زمینه بلایا

 

·         برگزاری وبرنامه ریزی و نظارت بر مانورهای زلزله، آتش سوزی (دورمیزی، گروهی ..) در ستاد و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و مدارس

 

·         تهیه و تدوین مطالب آموزشی بلایا، کلیپ های آموزشی، چاپ بنر و پمفلت جهت آمادگی و اطلاع رسانی پرسنل و جمعیت عمومی

 

·         تهیه و تنظیم برنامه EOP(برنامه عملیاتی فوریت ها در بلایا ) به صورت سالیانه

 

·         تهیه و نظارت بر موجود بودن کپسول اطفای حریق در مراکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی و همچنین تحت پوشش بیمه حوادث  بودن تمامی ساختمان های مراکزشهری و روستایی و ستاد  

 

 

·         ارسال هشدارها واعلام آماده باش اداره هواشناسی و مدیریت بحران فرمانداری به کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهرو روستایی در زمان وقوع بحران (سیل، زلزله، طوفان و ...)